Midoprint
0745 366 249

Print digital, de cea mai buna calitate!

Felicitari personalizate

Felicitari personalizate

Cantitate Fata color Fata-verso color Fata color, verso alb-negru
Invitatie pentru plic tip „C6”
Dimensiune inchisa: 150/105 mm; Dimensiune deschisa: 150/210 mm; Finisare: 1 big
1 – 50 buc 0.80 1.30 1.05
51-100 buc 0.70 1.20 0.95
101-500 buc 0.60 1.10 0.85
>500 0.45 0.90 0.65
Invitatie pentru plic tip „C5”
Dimensiune inchisa: 150/210 mm; Dimensiune deschisa: 300/210 mm; Finisare: 1 big
1 – 50 buc 1.5 2.5 1.90
51-100 buc 1.4 2.4 1.80
101-500 buc 1.3 2.3 1.70
>500 1.00 2.00 1.50
Invitatie pentru plic tip „DL”
Dimensiune inchisa: 210/100 mm; Dimensiune deschisa: 210/200 mm; Finisare: 1 big
1 – 50 buc 1.5 2.5 1.90
51-100 buc 1.4 2.4 1.80
101-500 buc 1.3 2.3 1.70
>500 1.00 2.00 1.50